Ekogroszek cena

Owszem mimo powstania nowoczesnych technologii, węgiel jako rozwiązanie energetyczne, jest zdecydowanie doskonałą propozycją dla przyszłości, o ile podejmowane będą pewne środki do oczyszczenia procesu spalania węgla. A tutaj prezentujemy pewne z zalet i wad stosowania węgla, jako rozwiązania energetycznego.

Duże korzyści wynikające ze stosowania węgla typu ekogroszek, to jego łatwa dostępność. Albowiem w 2006 roku USA opublikowały dane o 930 mld ton wydobywanych zasobów węgla. Wszak na dzisiejszym poziomie wydobycia i konsumpcji, jakie powinny trwać więcej niż 130 lat, koszt ekogroszku kształtuje się bardzo dobrze.

Nawet uwzględniając zwiększenie stawek zużycia w przybliżeniu o trzy% rocznie, rezerwy powinny wystarczyć na dłużej niż pół wieku. W dodatku łatwiej jest opisać ich lokalizację oraz wyodrębnić złoża mineralne za pomocą aktualnych technologii, w porównaniu z pozostałymi źródłami energii.

A gdy chodzi o węgiel jest on jednym z najmniej kosztownych źródeł energii dostępnych na rynku.